ხელშეკრულებები

 

ჩვენი კომპანია ცდილობს დაამკვიდროს თანამედროვე სტანდარტები უძრავი ქონების ბაზარზე, რაც თავისმხრივ გულისხმობს დამკვეთებთან კომპეტენტურ და საქმიან ურთიერთობებს. ჩვენ დამკვეთებს მუდამ ვემსახურებით ხელშეკრულებებით, სადაც ორივე მხარის უფლებები და ვალდებულებები გაწერილია ზუსტად.  ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია თავისუფლად ჩამოტვირთოს ჩვენი ხელშეკრულების ფორმები ამ გვერდიდან და გულდასმით გაეცნოს. 

    

 

  ნასყიდობა  
1.

ხელშეკრულება უძრავი ქონების მესაკუთრესთან.

 

დათვალიერების აქტი

ჩამოტვირთე

ჩამოტვირთე

     
2. უძრავი ქონების პოტენციური მყიდველი თანხმდება, რომ დაიცავს სააგენტოსგან მიღებულ კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ გადასცემს ამ ინფორმაციას სხვას.  ჩამოტვირთე
     
3.

ხელშეკრულების ფორმა უძრავი ქონების მყიდველთან, როცა სააგენტოსთან შეთანხმებით  თავად მყიდველი იხდის ბროკერის საკომისიო თანხას.

 ჩამოტვირთე
     
  ქირავნობა  
 4.  ხელშეკრულება უძრავი ქონების მესაკუთრესთან. ჩამოტვირთე
     
 5. ხელშეკრულება უძრავი ქონების დამქირავებელთან. აქ მოცემულია ის ვალდებულებები, რაც აუცილებელია შეასრულოს უძრავი ქონების პოტენციურმა დამქირავებელმა ობიექტის დათვალიერების შემთხვევაში. ჩამოტვირთე
 

 

  

 

 

 

 

 

 

რა გსურთ კონკრეტულად?

  

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია