ხელშეკრულებები

 

ჩვენი კომპანია ცდილობს დაამკვიდროს თანამედროვე სტანდარტები უძრავი ქონების ბაზარზე, რაც თავისმხრივ გულისხმობს დამკვეთებთან კომპეტენტურ და საქმიან ურთიერთობებს. ჩვენ დამკვეთებს მუდამ ვემსახურებით ხელშეკრულებებით, სადაც ორივე მხარის უფლებები და ვალდებულებები გაწერილია ზუსტად.  ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია თავისუფლად ჩამოტვირთოს ჩვენი ხელშეკრულების ფორმები ამ გვერდიდან და გულდასმით გაეცნოს. 

    

 

  ნასყიდობა  
1. ხელშეკრულება უძრავი ქონების მესაკუთრესთან. ჩამოტვირთე
     
2. ხელშეკრულება უძრავი ქონების მყიდველთან. აქ მოცემულია ის ვალდებულებები, რაც აუცილებელია შეასრულოს უძრავი ქონების პოტენციურმა მყიდველმა ობიექტის დათვალიერების შემდეგ.  ჩამოტვირთე
     
3.

ხელშეკრულების ფორმა უძრავი ქონების მყიდველთან, როცა სააგენტოსთან შეთანხმებით  თავად მყიდველი იხდის ბროკერის საკომისიო თანხას.

 ჩამოტვირთე
     
  ქირავნობა  
 4.  ხელშეკრულება უძრავი ქონების მესაკუთრესთან. ჩამოტვირთე
     
 5. ხელშეკრულება უძრავი ქონების დამქირავებელთან. აქ მოცემულია ის ვალდებულებები, რაც აუცილებელია შეასრულოს უძრავი ქონების პოტენციურმა დამქირავებელმა ობიექტის დათვალიერების შემთხვევაში. ჩამოტვირთე
 

 

  

 
   გირავნობა  
 6. ხელშეკრულება უძრავი ქონების მესაკუთრესთან, როცა მას უნდა იპოთეკით დატვირთოს ქონება და იპოთეკარს აძლევს უფლებას იცხოვროს ამ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაში. ამ მომსახურებისთვის მესაკუთრე ბროკერს უხდის შეთანხმებულ საკომისიო თანხას. ჩამოტვირთე
     
 7. ხელშეკრულება უძრავი ქონების დამგირავებელთან, ვინც იპოთეკით გასცემს სესხს უძრავ ქონებაში ცხვოვრების სანაცვლოდ, რასაც ბაზარზე ვეძახით "დაგირავებს". ჩამოტვირთე

 

 

 

 

 

რა გსურთ კონკრეტულად?

 

 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია